Intelligent Computer Based Technology

PIB: 107352887
Matični broj: 20785063
Dinarski tekući račun: 310-207018-56 kod NLB banke